Vad är Topplån?

Sök Lån

Vad är Topplån?

Från och med 1 oktober 2010 gäller ett bolånetak som säger att ett bolån inte får överstiga 85% av bostadens värde. Regeln gäller för alla lån tagna efter det datumet och infördes av Finansinspektionen för att man ansåg att allt för många låntagare hade riskabelt höga lån på sina bostäder. Lån tagna innan oktober 2010 omfattas inte. När man tar ett bolån är det ofta indelat i två delar, bottenlån och topplån. Bottenlån kan man vanligtvis få på upp till 70 % av fastighetens värde, och topplånet är den del som är mellan 70 % och 85 %, men fortfarande med fastigheten som säkerhet. 15 % av köpeskillingen förväntas köparen betala kontant, men ibland kan man få låna även till denna del. Detta lån kallas då för blancolån, vilket innebär lån utan säkerhet, och är egentligen inte kopplat alls till fastigheten eller bostadsrätten som man köper.

Olika räntesatser på topplån och bottenlån

När ett bolån tas är det bottenlånet som har den största säkerheten, och detta lån har i regel en lägre ränta än topplånet. En prisnedgång på bostäder drabbar i första hand topplånet, vilket innebär att detta lån har en högre risk för banken, och kunden får därför betala en högre ränta. När man köper en bostad räknas köpeskillingen som värde på bostaden, men om man till exempel renoverar eller på andra sätt ökar värdet på bostaden kan man hos en mäklare ansöka om en ny värdering.

Det kan också vara så att bostaden ökat i värde på grund av ökade bostadspriser överlag. Den som har tagit ett topplån i samband med köpet av en bostad som sedan av en eller annan anledning ökat i värde kan lägga om sina lån, och på så sätt få en större andel bottenlån, och därmed lägre ränta. Eftersom topplånet är dyrare är det också bättre att amortera så mycket som möjligt på det, istället för på bottenlånet. Ofta är det också ett krav från banken med en större amortering på topplånet.

Krav på amortering

Från 1 juni 2016 gäller amorteringskrav på nya bolån, även nya lån som tas på en befintlig bostad, till exempel för renovering. Amorteringskravet innebär att lånen ska amorteras med två procent per år ned till 70 % av belåningsgraden, och sedan med 1 % per år ned till 50 % av belåningsgraden. Lån under 50 % av belåningsgraden omfattas inte av amorteringskravet. Många ser kanske amorteringskravet som ett hinder, men det innebär också en ekonomisk trygghet för framtiden. Om du har så kallad rak amortering så minskar räntan successivt och därmed också din månadskostnad.

Rak amortering innebär att du amorterar samma belopp varje betalningstillfälle, och räntan beräknas på återstående skuld. Det andra alternativet kallas annuitetslån, och då betalar du samma summa vid varje tillfälle, och i början är en större del ränta, och sedan minskar räntedelen och amorteringsdelen ökar i takt med att skulden minskar. Om bostadspriserna sjunker och räntorna går upp riskerar många att tvingas sälja sin bostad, och har man då amorterat ned en del av lånet slipper man förhoppningsvis en kvarstående skuld på en bostad man inte längre äger, eller får i alla fall en mindre skuld kvar.